Sviečka za nenarodené deti

02.11.2012 19:00

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenaroden deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky na zosnulých je horiaca sviečka.

Chceme Vás aj tento rok pozvať do organizovania Sviečky vo Vašej obci. Možností ako sa zapojiť je viacero. Predovšetkým odporúčame, aby sa 2. novembra veriaci spojili v modlitbe pri sviečkach na úmysel ochrany života (naprílad Modlitba o úctu k životu). Vhodné miesta na modlenie sú najmä nemocnice, kde sa umelé potraty vykonávajú ďalej pamätníky nenarodených, cintoríny, kríže, kostoly, alebo v kruhu rodiny. Odporúčame aj iné duchovné aktivity konané v spolupráci s miestnym kňazom. Napríklad je možné obetovať úmysel svätej omše za šírenie kultúry života, venovať sa téme v homílii, pripojiť prosbu k modlitbám veriacich, usporiadať pobožnosť a pod. Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné vyjadriť večer 2. novembra aj umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou alebo pietnym stšením v kruhu rodiny.

Slovensko tak veľmi potrebuje kultúnu a duchovnú obrodu. Zapojte sa do aktivít spojených so Sviečkou za nenarodené deti a pomôžte nám pri tejto obrode šírením informácií o projekte a ponúkaním sviečok. Pre viac informácií, objednanie obrázkov s Modlitbou o úctu k životu, plagátov formátu A4 a originálnych Sviečok za nenarodené deti, volajte na číslo 0904 738 411 alebo píšte na ela@forumzivota.sk. Výťažok z dobrovoľných príspevkov zo Sviečky bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.

Ďakujeme!

—————

Späť